Chính sách chung

I. Nguyên tắc chung

Quy chế này bao gồm các điều khoản sử dụng được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật có liên quan và chính thức được áp dụng cho Ban Quản lý Website  cũng như thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức thực hiện trên Website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN kể từ ngày được ký ban hành.

Khi người tiêu dùng và/hoặc đối tác truy cập vào website để xem thông tin sản phẩm HOẶC mua hàng hóa và dịch vụ (nếu có) thì mặc định rằng người tiêu dùng và đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Website.

II. Quy định chung

1. Website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN là website mizuchan.org, chuyên cung cấp và lắp đặt máy lọc nước, lọc không khí… do CÔNG TY TNHH MIZUCHAN là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ khuyến mại cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân.

2. Thành viên tham gia giao dịch trên Website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN (“Thành viên”) là cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên Website này. Thành viên phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và chỉ có thể mua sản phẩm/dịch vụ qua việc sử dụng dịch vụ của Website sau khi được Ban quản lý Website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN chính thức công nhận hoàn tất thủ tục đăng ký làm Thành viên.

III. Bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

CÔNG TY TNHH MIZUCHAN đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: CÔNG TY TNHH MIZUCHAN yêu cầu Thành viên kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, giới tính. CÔNG TY TNHH MIZUCHAN cũng yêu cầu Thành viên cung cấp một số thông tin thêm cần thiết để chứng thực tài khoản của họ hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh và các thông tin khác.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: Website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Thành viên có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, CÔNG TY TNHH MIZUCHAN không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, CÔNG TY TNHH MIZUCHAN lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Thành viên: các thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Thành viên tại website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website CÔNG TY TNHH MIZUCHAN. Công ty sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên
  • Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

5. Chính sách bảo mật:

CÔNG TY TNHH MIZUCHAN đảm bảo với khách hàng, mọi thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối đúng theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Bản quyền và thương hiệu

Trách nhiệm của khách hàng Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn cho CÔNG TY TNHH MIZUCHAN.

Khách hàng phải kiểm tra các đồ vật trước khi ký vào biên bảng xác nhận.

Khách hàng hỗ trợ cho các nhân viên CÔNG TY để hoàn thành công việc nhanh chóng.