LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

Địa chỉ

Số 46 đường 15, Ấp 5, Bình Chánh,

Hồ Chí Minh

Email

sales@mizuchan.org

sales@mizuchan.org

HCM, Việt Nam

+84 8.1289.6111

email công nghiệp

thanh@mizuchan.org

Bạn có câu hỏi?

Gửi câu hỏi cho chúng tôi ngay!